'; $content.=''; $content.=''; // ** vertikalni menu ******************************************** $content.=''; $content.=''; // ** obrazkove menu ******************************************** $content.=''; $content.=''; }else{ $content.='

+ Hlavní menu

'; $content.=''; $content.=''; $content.=''; $content.=''; } $content.=''; $content.='
E- lingue mapa'; $content.='
'; $soubor=fopen("sitemap.xml", "w+"); $text=' '; $content.='
'; $sql=mysql_query("SELECT * FROM web_menu WHERE (ID_FIRMA=$id_firmy) and (typ=9)and (na_web=1)"); $rs=mysql_fetch_array($sql); if ($rs["menuV"]<0){ $content.='

+ Horizontal menu

'; $content.='
'; $content.='
'; $sql=mysql_query("SELECT * FROM web_menu WHERE (ID_FIRMA=$id_firmy)and (na_web=1)and(menuO<1)and ((menuV=100)or(menuV=0)) ORDER BY menuH"); while($rs=mysql_fetch_array($sql)){ if ($rs["nazev_".$lang]==""){$nazevHmenu=$lang."-".$rs["nazev_cz"];}else{$nazevHmenu=$rs["nazev_".$lang];} $content.='
'; $content.=''.$nazevHmenu.''; $text.=' '.$url.'/index.php?page='.(1000*$rs["menuH"]+$rs["menuV"]).'&lang='.$lang.' '; $content.='
'; $sql_sub=mysql_query("SELECT * FROM web_menu WHERE (ID_FIRMA=$id_firmy)and(menuH=".$rs["menuH"].")and(menuO<1)and(menuV<>0)and (na_web=1) ORDER BY menuV"); if (mysql_num_rows($sql_sub) > 0){ $content.=mysql_num_rows($sql_x); while($rs_sub=mysql_fetch_array($sql_sub)){ if ($rs_sub["nazev_".$lang]==""){$nazevSmenu=$lang."-".$rs_sub["nazev_cz"];}else{$nazevSmenu=$rs_sub["nazev_".$lang];} $content.='
'; if ($rs_sub["menuV"]%10!=0) $content.='      '; $content.='    '.$nazevSmenu.''; $text.=' '.$url.'/index.php?page='.(1000*$rs_sub["menuH"]+$rs_sub["menuV"]).'&lang='.$lang.' '; $content.='
'; } } } $content.='
'; $content.='
'; $sql_sub=mysql_query("SELECT * FROM web_menu WHERE (ID_FIRMA=$id_firmy)and (na_web=1) and (menuV mod 100=0)and (menuV<>0) and ((menuH=".(floor($page/1000)).")or(menuH=0)) ORDER BY menuV"); //echo "SELECT * FROM web_menu WHERE (ID_FIRMA=$id_firmy)and (na_web=1) and (menuV mod 100=0)and (menuV<>0) and ((menuH=".(floor($page/1000)).")or(menuH=0)) ORDER BY menuV"; if (mysql_num_rows($sql_sub)>0){ $content.='

+ Vertikal menu

'; $content.='
'; $content.='
'; $content.='
';} while($rs_sub=mysql_fetch_array($sql_sub)){ $content.='
'; $sql_sub_sub=mysql_query("SELECT * FROM web_menu WHERE (ID_FIRMA=$id_firmy)and (na_web=1) and (menuV mod 100<>0)and((menuV div 100)*100=".$rs_sub["menuV"].")and ((menuH=".(floor($page/1000)).")or(menuH=0))and(na_web=1) ORDER BY menuV"); if (mysql_num_rows($sql_sub_sub) > 0){ $content.=''.$rs_sub["nazev_".$lang].'
'; while($rs_sub_sub=mysql_fetch_array($sql_sub_sub)){ if ($rs_sub_sub["nazev_".$lang]==""){$nazevSSmenu=$lang."-".$rs_sub_sub["nazev_cz"];}else{$nazevSSmenu=$rs_sub_sub["nazev_".$lang];} $content.='
        '.$nazevSSmenu.'
'; $text.=' '.$url.'/index.php?page='.$rs_sub_sub["menuH"].$rs_sub_sub["menuV"].'&lang='.$lang.' '; } $content.='
'; $content.='
'; }else{ $content.=''.$rs_sub["nazev_".$lang].'
'; $text.=' '.$url.'/index.php?page='.$rs_sub["menuH"].$rs_sub["menuV"].'&lang='.$lang.' '; } } $content.='
'; $content.=''; $content.='
'; $sql_sub=mysql_query("SELECT * FROM web_menu WHERE (ID_FIRMA=$id_firmy)and (na_web=1) and (menuV=0)and(menuO>0) ORDER BY menuH"); if (mysql_num_rows($sql_sub)>0){ $content.='

+ Obrazkove menu

'; $content.='
'; $content.='
'; $content.='
';} while($rs_sub=mysql_fetch_array($sql_sub)){ $content.='
'; $sql_sub_sub=mysql_query("SELECT * FROM web_menu WHERE (ID_FIRMA=$id_firmy)and ((menuV div 10)*10<>0)and (menuO=".$rs_sub["menuO"].") ORDER BY menuV"); if (mysql_num_rows($sql_sub_sub) > 0){ $content.=''.$rs_sub["nazev_".$lang].'
'; while($rs_sub_sub=mysql_fetch_array($sql_sub_sub)){ if ($rs_sub_sub["nazev_".$lang]==""){$nazevSSmenu=$lang."-".$rs_sub_sub["nazev_cz"];}else{$nazevSSmenu=$rs_sub_sub["nazev_".$lang];} $content.='
        '.$nazevSSmenu.'
'; $text.=' '.$url.'/index.php?page='.$rs_sub_sub["menuO"].$rs_sub_sub["menuV"].'&lang='.$lang.' '; } $content.='
'; $content.='
'; }else{ $content.=''.$rs_sub["nazev_".$lang].'
'; $text.=' '.$url.'/index.php?page='.$rs_sub["menuH"].$rs_sub["menuV"].'&lang='.$lang.' '; } } $content.='
'; $content.=''; $content.='
'; $content.=''; $sql_sub=mysql_query("SELECT * FROM web_menu WHERE (ID_FIRMA=$id_firmy)and (na_web=1) and (menuV mod 100=0)and (menuV<>0) and ((menuH=".(floor($page/1000)).")or(menuH=0)) ORDER BY menuV"); $content.='
'; while($rs_sub=mysql_fetch_array($sql_sub)){ $content.='
'; if ($rs_sub["nazev_".$lang]==""){$nazevSmenu=$lang."-".$rs_sub["nazev_cz"];}else{$nazevSmenu=$rs_sub["nazev_".$lang];} $sql_sub_sub=mysql_query("SELECT * FROM web_menu WHERE (ID_FIRMA=$id_firmy)and (na_web=1) and (menuV mod 100<>0)and((menuV div 100)*100=".$rs_sub["menuV"].")and ((menuH=".(floor($page/1000)).")or(menuH=0))and(na_web=1) ORDER BY menuV"); if (mysql_num_rows($sql_sub_sub) > 0){ $content.=''.$nazevSmenu.'
'; while($rs_sub_sub=mysql_fetch_array($sql_sub_sub)){ if ($rs_sub_sub["nazev_".$lang]==""){$nazevSSmenu=$lang."-".$rs_sub_sub["nazev_cz"];}else{$nazevSSmenu=$rs_sub_sub["nazev_".$lang];} $content.='
        '.$nazevSSmenu.'
'; $text.=' '.$url.'/index.php?page='.$rs_sub_sub["menuH"].$rs_sub_sub["menuV"].'&lang='.$lang.' '; } $content.='
'; $content.='
'; }else{ $content.=''.$nazevSmenu.'
'; $text.=' '.$url.'/index.php?page='.$rs_sub["menuH"].$rs_sub["menuV"].'&lang='.$lang.' '; } } $content.=''; $content.='
'; $content.='

+ Horizontální menu

'; $content.='
'; $content.='
'; $sql=mysql_query("SELECT * FROM web_menu WHERE (ID_FIRMA=$id_firmy)and (na_web=1) and (menuH>9) ORDER BY menuH,menuV"); while($rs=mysql_fetch_array($sql)){ if ($rs["nazev_".$lang]==""){$nazevHmenu=$lang."-".$rs["nazev_cz"];}else{$nazevHmenu=$rs["nazev_".$lang];} $content.='
'; $sql_sub=mysql_query("SELECT * FROM web_menu WHERE (ID_FIRMA=$id_firmy) and(menuH=".$rs["menuH"].") ORDER BY menuV"); if (mysql_num_rows($sql_sub) > 0){ if ($rs["menuV"]%100==0 && $rs["menuV"]!=0) $content.='      '; if ($rs["menuV"]%100!=0) $content.='                  '; $content.=''.$nazevHmenu.''; $content.='
'; $text.=' '.$url.'/index.php?page='.(1000*$rs["menuH"]+$rs["menuV"]).'&lang='.$lang.' '; } else{ $content.=''.$nazevHmenu.'
'; $text.=' '.$url.'/index.php?page=kontakt&lang='.$lang.' '; } } $content.=''; $content.='
'; $content.='
'; //$content.=''; $text.=' '; $content=str_replace("^","",$content); $content=str_replace("#","",$content); $content=str_replace("","",$content); $content=str_replace("","",$content); $text=str_replace("^","",$text); $text=str_replace("#","",$text); $text=str_replace("","",$text); $text=str_replace("","",$text); fwrite($soubor, $text); fclose($soubor); ?>
languagelanguagelanguage
:E- lingue
Ing. Dominika Tamelová:CZ 
:Medová3637 
:27601:Mělník 
:e-lingue@seznam.czLatitudes:  Longitudes:  
:www.e-lingue.cz+420 315 602 130
:+420 775 360 023
Objednávka: (kontakt)
Jméno příjmení:
Telefon:
E-mail:
Text obvjednávky:
 
Copyright  ©   E- lingue
On-line: 1 - :  -  :                 Home    |    Site map